Miljö

Höga miljökrav på nyinvesteringar.
Renaste citydiesel har använts sedan slutet på 1980 talet
Inga oljeläckor accepteras
Miljöhydraulolja används.
Alla oljor och fetter förvaras i varmförråd med oljeuppsamlare.
Verkstad utrustad med modern oljeavskiljare.
Använd spillolja skickas till Ragnsells i Stockholm.
Givetvis sorteras sopor i t.ex. vit metall, svart metall, brännbart, grovsopor och hushållsopor.